Tuyển dụng

Bản tin tuyển dụng tháng 7/2018 tại hệ thống Demxanh.com Bản tin tuyển dụng tháng 7/2018 tại hệ thống Demxanh.com
04-07-2018, 3:05 pm     286
Nhằm đáp ứng quy mô phát triển của công ty cũng như mở rộng hệ thống phân phối, hệ thống Demxanh cần tuyển gấp nhiều vị trí nhân sự trong tháng 7/2018 với đầy đủ chế độ lương thưởng hấp dẫn (Ưu tiên nộp hồ sơ sớm).
Tin tuyển dụng
Tin nội bộ
Câu truyện nhân lực