DANH MỤC SẢN PHẨM

Chăn ga gối Tencel không chần (mỏng)

(49 sản phẩm)
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món tiểu thư màu be
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món tiểu thư màu be
4.500.000đ -30% 3.150.000đ
Đã bán: 1
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món tiểu thư màu hồng
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món tiểu thư màu hồng
4.500.000đ -30% 3.150.000đ
Đã bán: 0
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món hình tú cầu xanh
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món hình tú cầu xanh
4.500.000đ -30% 3.150.000đ
Đã bán: 0
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món màu trắng
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món màu trắng
4.500.000đ -30% 3.150.000đ
Đã bán: 0
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món màu xanh
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món màu xanh
4.500.000đ -30% 3.150.000đ
Đã bán: 0
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món màu đỏ
Bộ chăn ga gối lụa thêu 7 món màu đỏ
4.500.000đ -30% 3.150.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 85
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 85
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 84
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 84
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 2
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 83
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 83
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 82
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 82
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 2
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 81
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 81
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 2
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 80
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 80
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 79
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 79
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 77
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 77
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 75
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 75
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 68
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 68
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 65
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 65
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 64
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 64
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 61
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 61
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 60
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 60
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 57
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 57
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 55
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 55
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 50
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 50
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 2
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 47
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 47
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 45
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 45
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 44
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 44
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 43
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 43
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 42
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 42
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 41
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 41
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 40
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 40
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 1
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 39
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 39
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 38
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 38
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 1
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 33
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 33
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 32
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 32
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 29
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 29
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 28
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 28
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 25
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 25
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 24
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 24
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 23
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 23
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 22
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 22
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 20
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 20
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 18
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 18
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 1
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 17
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 17
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 16
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 16
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 05
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 05
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 04
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 04
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 1
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 03
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 03
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 02
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 02
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 01
Chăn ga gối Lụa Tencel thêu 4 món TC4M 01
3.200.000đ -60% 1.280.000đ
Đã bán: 1

Tencel là chất liệu cao cấp được ứng dụng trong các sản phẩm chăn ga gối đang được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về chăn ga gối Tencel không chần, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Đệm Xanh nhé. 

Chăn ga gối Tencel không chần là gì?

Chăn chần bông là mẫu sản phẩm khâu 2 lớp vải lại với nhau giữa 1 lớp đệm, đôi khi chỉ có 1 mảnh vải duy nhất ở trên. Mục đích ban đầu của kiểu chăn này là giữ ấm cho mùa đông. Quy trình này thường được thực hiện bằng cách khâu thủ công, bằng máy may hoặc hệ thống chần vải dài chuyên dụng.

Khác với loại chần bông, chăn ga gối không chần không được phủ thêm lớp bông mỏng trên bề mặt. Bạn có rất nhiều lựa chọn cho bộ đồ giường này như cotton poly, tencel, lụa,...

Trong đó, tencel được xem là chất liệu cao cấp dành cho không gian căn phòng ngủ của bạn. Với giá cả phải chăng, bạn có thể sắm vài bộ chăn ga gối Tencel không chần cho gia đình mà không phải lo lắng về vấn đề an toàn sức khỏe hay không đủ thay mới thường xuyên.

Một ưu điểm nữa không thể bỏ qua là khâu vệ sinh. Với các mẫu sản phẩm có bề mặt trơn bóng, hơi ẩm và khí dư thừa luôn được đánh bay, không tích tụ. Việc bỏ qua công đoạn chần gòn cũng giúp quá trình thoát hơi nước nhanh hơn. Đối với lượng giặt lớn trong những ngày không nắng, đây thực sự là ích lợi không thể bỏ qua.

Chăn ga gối Tencel không chần

- Tìm hiểu về chất liệu Tencel 

Vải Tencel hay còn gọi là Lyocell, đây là một loại vải sinh học được chiết xuất từ những cây gỗ thiên nhiên có hàm lượng cenllulo thuộc họ nhà tre như như bạch đàn và khuynh diệp. Để sản xuất ra loại vải này, vỏ gỗ của các loại cây này sẽ được sơ chế và nghiền thành bột sau đó kéo thành sợi bằng công nghệ nano tạo sự an toàn và thân thiện tuyệt đối cho sức khỏe của người sử dụng.

Vải Tencel có thể được tái sử dụng lần nên chất liệu đang là giải pháp hoàn hảo mà bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đang hướng tới vì mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng. Quá trình sản xuất vải Tencel tốn rất ít nước và toàn bộ nguyên liệu đều được xử lý khép kín, các loại rác thải đều được phân hủy tự nhiên và xử lý sinh học ngay tại chỗ. 

Đặc điểm chăn ga gối Tencel không chần

- Khả năng hút ẩm

Vải Tencel mang đến cảm giác mát lạnh mỗi khi chúng ta chạm tay vào cùng khả năng hút ẩm cực trên cả tuyệt vời. Khi sử dụng các sản phẩm chăn ga gối chất liệu Tencel thì mồ hôi và độ ẩm không khí chẳng hề tích tụ trên bề mặt mà bị hút vào trong sợi vải rồi nhanh chóng chuyển hóa và lan tỏa vào không khí xung quanh. Nhờ đó, chăn ga gối loại bỏ tình trạng bí bách và đem lại những cảm nhận thoải mái nhất cho người dùng.

chăn ga gối Tencel không chần

- Tốt cho sức khỏe

Với thành phần 100% từ tự nhiên cùng quy trình sản xuất hiện đại nên các sản phẩm chăn ga gối Tencel luôn là chọn lựa hàng đầu của người tiêu dùng trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ giấc ngủ. Chăn ga gối Tencel đều không gây kích ứng da và an toàn tuyệt đối với làn da nhạy cảm của người dùn. Kể cả những ai có cơ địa dễ dị ứng cũng nói không với rắc rối và khó chịu da khi sử dụng sản phẩm này.

Trên cơ sở tính năng hút ẩm tối ưu, chăn ga gối Tencel đã ngăn chăn và loại bỏ sạch các loại vi khuẩn tồn tại ở môi trường xung quanh căn phòng ngủ cùng các tác nhân gây hại. Các nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm và kết quả thu được rất tuyệt vời đó là số lượng vi khuẩn phát triển trên sợi vải Tencel ít hơn rất nhiều so với những sợi thông thường khác. Điển hình nhất là khả năng giảm số lượng vi khuẩn có mặt xuống 2000 lần so với sợi vải tổng hợp.

- Thân thiện với môi trường

Sợi vải Tencel có khả năng phân hủy tự nhiên trong đất nên không gây hại đến môi trường sống của chúng ta. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất ra loại chất liệu này không hề sử dụng bất kỳ một loại dung môi hay hóa chất độc hại nào nên không gây hại cho môi trường sống.

Toàn bộ Cenllulo và bột gỗ được dùng trong sản xuất sợi Tencel đều được xử lý trong quá trình khép kín, tất cả các dung môi sử dụng đều được tái chế với tốc độ thu hồi là 99,5%. Điểm đặc biệt ở chất liệu Tencel chính là nguồn nguyên liệu bột gỗ được khai thác từ những loại cây tự trồng vì thế bảo tồn độ nguyên sơ của các khu rừng tự nhiên. 

Sự xuất hiện của sợi Tencel có thể loại bỏ đi những tác động tiêu cực nhất đến môi trường sống của chúng ta mà những loại sợi truyền thống không thể làm được. Ngoài ra, các sản phẩm chăn ga gối từ Tencel có thể vệ sinh, bảo quản rất dễ dàng mà không cần dùng nhiều đến hóa chất nên đảm bảo sự thân thiện tuyệt đối với môi trường sống cùng đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. 

- Độ bền

Sợi vải Tencel rất mềm cùng khả năng khô cực nhanh và đặc biệt là không bị nhăn hay co rút, nhàu nát sau khi giặt. Với những sản phẩm chăn ga gối Tencel, bạn hoàn toàn có thể giặt bằng máy mà không sợ ảnh hưởng đến chắt lượng sợi sau khi giặt.

- Thiết kế

Sợi Tencel có khả năng hấp thụ vô cùng cao chính vì vậy có thể dễ dàng nhuộm màu vải theo ý thích để tạo ra những sản phẩm bắt mắt, chất lượng. Chăn ga gối Tencel có họa tiết và màu sắc bắt mắt, thiết kế tinh tế, hiện đại phù hợp với các không gian phòng ngủ khác nhau. 

Các bộ sản phẩm chăn ga gối Tencel không chần

 - Chăn ga gối lụa Tencel thêu 4 món

Chăn ga gối lụa Tencel thêu 4 món được làm từ chất liệu Tencel có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Chất liệu Tencel có cấu tạo và đặc tính gần như vải Cotton nhưng có thêm ưu điểm như không bị co rút sơi, không bị nhăn sau khi giặt, đặc biệt thẩm hút mồ hôi rất tốt, và không có bụi vải.

Bộ chăn ga gối lụa Tencel thêu 4 món mềm mịn, dễ chịu, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông nên rất thuận tiện cho người sử dụng. Sản phẩm được thiết kế đa dạng màu sắc, họa tiết thêu tỉ mỉ, phù hợp với mọi lứa tuổi cũng như không gian phòng ngủ của mọi gia đình. Kết cấu sản phẩm bao gồm: 1 ga tấm phủ 235x250cm, 2 vỏ gối đầu 50x70cm, 1 vỏ chăn 200x230cm và tặng kèm 1 ruột chăn hè. Bộ chăn ga gối được đựng trong túi da cao cấp nên bạn có thể mang đi làm quà tặng cho người thân. 

Chăn ga gối lụa Tencel thêu 4 món

- Chăn ga gối Tencel 4 món không chần

Chăn ga gối Tencel 4 món không chần dùng công nghệ in tiên tiến của Hàn Quốc, không phai màu, không mùi và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm không trần bông, mỏng nhẹ, thoáng mát, siêu mềm mịn mang đến sự thoải mái cho ngưởi sử dụng. 

Chăn ga gối mang phong cách hiện đại, đơn giản, tinh tế nên phù hợp với mọi không gian phòng ngủ của gia đình bạn. Chăn ga gối sẽ giúp bạn có được những giấc ngủ ngon và sâu sau những giờ làm việc căng thăng. Kết cấu bộ sản phẩm gốm 1 tấm ga phủ (có thể bo chun theo yêu cầu), 2 vỏ gối đầu 50x70cm, 1 vỏ chăn 200x230cm. 

Chăn ga gối Tencel 4 món không chần

- Chăn ga gối Tencel Tokyo Home

Chăn ga gối Tencel Tokyo Home là bộ sưu tập có nguồn gốc từ Nhật Bản, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến cùng nguyên liệu chất lượng. Sản phẩm mềm mại và thoáng mát, góp phần mang lại những giây phút nghỉ ngơi thoải mái cho người sử dụng.

Bộ chăn ga với nhiều mẫu mã và màu sắc đa dạng nên phù hợp với mọi không gian phòng ngủ. Tùy theo phong cách thiết kế và sở thích, quý khách sẽ chọn được cho mình bộ sản phẩm ưng ý nhất. Kết cấu bộ sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau nên bạn thoải mái lựa chọn sao cho vừa vặn với chiếc giường mình đang sử dụng. 

Chăn ga gối Tencel Tokyo Home

Bảng giá bộ chăn ga gối Tencel không chần

Chăn ga gối Tencel được làm từ chất liệu thiên nhiên cùng công nghệ sản xuất hiện đại nên sở hữu một giá thành cũng tương đối cao. Nhưng dù sao thì với những đặc tính xuất sắc và độ bền dài lâu, chăn gối Tencel sẽ là một khoản đầu tư thông minh khi bạn có thể sử dụng trong một thời gian dài mà không lo bị co, bị nhàu hay bị phai màu. Ngoài ra, sản phẩm cũng tiết kiệm thời gian giặt giũ hay là phẳng vì khả năng hút ẩm tuyệt vời.  

Tên bộ sản phẩm

Giá thành

Chăn ga gối lụa Tencel thêu 4 món

2.560.000

Chăn ga gối Tencel 4 món không chần

2.550.000

Chăn ga gối Tencel Tokyo Home

590.000 – 2.860.000

 

Vệ sinh và bảo quản chăn ga gối Tencel không chần

- Vệ sinh thường xuyên

Hàng ngày, cơ thể chúng ta đều tiết ra một lượng da chết nhất định. Trong khi đó có đến 8 tiếng đồng hồ, làn da bạn tiếp xúc trực tiếp với các bộ chăn ga gối Tencel không chần nên không thể tránh khỏi tình trạng tích tụ da chết trên bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, sự xâm nhập thường trực của tác nhân gây hại từ ngoài môi trường sống cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm. 

Chính vì thế, bạn phải thường xuyên vệ sinh bộ chăn ga gối từ chất liệu Tencel mà mình dùng hàng ngày. Đối với vỏ gối thì nên giặt với tần suất 1 lần/tuần, vỏ chăn có thể dài hơn từ 2 - 3 tuần. Tùy vào tần suất sử dụng sản phẩm mà thời gian giặt cũng có thể khác nhau.

chăn ga gối Tencel không chần

- Lưu ý khi vệ sinh 

Bạn cần giặt chăn ga gối Tencel không chần với nước ở mức nhiệt trung bình, dưới 30 độ C để cấu trúc sợi vải giữ nguyên như lúc ban đầu, không bị nhăn hoặc bị mủn do tác động từ nhiệt.

Chất tẩy rửa cũng nên sử dụng loại trung tính, độ kiềm trung bình, tránh dùng chất tẩy quá mạnh sẽ phá hủy độ bền tự nhiên của sợi Tencel và tạo nên sự loang lổ màu sắc sau khi giặt trông vô cùng mất thẩm mỹ.

Đối với lần giặt đầu tiên, bạn chỉ nên sử dụng nước lạnh và không thêm bất kỳ loại bột giặt hay chất tẩy rửa nào. Không nên ngâm chăn ga gối Tencel không chần trong nước giặt quá 30 phút.

Để làm sạch các vết bẩn quý khách hàng chỉ nên dùng tay vò nhẹ nhàng, tuyệt đối không được vò mạnh và không được dùng bàn chải chà trực tiếp lên bề mặt sẽ làm mất tính chất của chăn ga gối Tencel. 

Nguyên tắc phân loại khi giặt cũng phải được tuân thủ đúng trong quá trình làm sạch chăn ga gối Tencel, tuyệt đối không giặt chung chất liệu này với các chất liệu khác sẽ làm ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng của sản phẩm. 

- Bảo quản chăn ga gối Tencel

Để làm khô bộ chăn ga gối Tencel sau khi giặt, bạn hãy chọn nơi có thoáng gió và khô ráo để phơi. Không nên phơi sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp vì nguồn nhiệt từ ánh năng mặt trời có thể khiến sợi vải bị co lại hoặc rất dễ bị mủn.

Những ngày trời mưa nồm, bạn nên sử dụng quạt điện để hong khô, không nên dùng máy sấy có nguồn nhiệt quá cao sẽ làm chất liệu vải bị hỏng. 

Khi không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, bạn nên cất chăn ga gối làm từ chất liệu Tencel vào trong túi kín và bảo quản ở những nơi khô ráo thoáng mát, tránh những nơi ẩm mốc để  ngăn chặn sự xâm nhập của nấm mốc, vi khuẩn cùng các loại bụi bẩn.

 

Địa chỉ mua chăn ga gối Tencel chính hãng

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chăn ga gối chính hãng của nhiều thương hiệu nổi tiếng và nghiên cứu chuyên sâu về những tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Đệm Xanh cam kết mang đến cho các bạn những sản phẩm chăn ga gối Tencel chính hãng và bảo hành dài hạn nhất với bảng giá ưu đãi hàng đầu tại Hà Nội.

- Giá bán cạnh tranh với nhiều chương trình khuyến mãi.

- Sản phẩm chính hãng 100% cùng chất liệu an toàn cho sức khỏe.

- Vận chuyển nhanh chóng với hệ thống thanh toán tiện dụng.

- Chính sách đổi trả hàng hóa rõ ràng.

Hãy gọi cho chúng tôi hotline tư vấn đặt hàng: 0981 212 212. Hệ thống Đệm Xanh xin chia sẻ thông tin để quý khách hàng có thể tìm được mẫu ưng ý với chất lượng tuyệt đối. Chúc bạn tìm được mẫu hợp lý dành cho mình nhé!

Câu hỏi thường gặp

Chăn ga gối Tencel không chần gồm bao nhiêu món?

Một bộ sản phẩm chăn ga gối Tencel có 4-5 món tùy thuộc bộ sưu tập.

Tôi có thể nhận được chăn ga gối Tencel không chần ngay khi đặt không?

Tùy thuộc vào điều kiện của quý khách, Đệm Xanh sẽ giao hàng ngay sau khi đặt hàng hoặc giao theo lịch hẹn.

Tôi có mất thêm phí vận chuyển khi mua chăn ga gối Tencel không chần không?

Chi phí vận chuyển được tính dựa trên giá trị đơn hàng và địa chỉ nơi nhận. Để biết chi tiết, khách hàng có thể tham khảo chính sách giao hàng tại Đệm Xanh.

Nhân viên Đệm Xanh có hỗ trợ nâng đệm lên phòng cho khách?

Hoàn toàn có. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ nâng đệm lên phòng hãy báo ngay cho nhân viên Đệm Xanh.

Tôi có thể mua hàng theo hình thức nào?

Tại Đệm Xanh, bạn có thể mua hàng online hoặc đến trực tiếp cửa hàng để so sánh các sản phẩm với nhau.
Chăn ga gối Tencel không chần (mỏng)
Hãng sản xuất
Sắp xếp
X
messenger messenger