DANH MỤC SẢN PHẨM

Chăn ga gối Singapore Tencel

(173 sản phẩm)

FREESHIP TOÀN QUỐC

Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 127
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 127
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 126
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 126
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 124
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 124
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 118
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 118
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 111
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 111
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 92
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 92
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 25
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 25
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 1
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 24
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 24
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 23
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 23
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 22
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 22
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 21
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 21
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 20
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 20
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 19
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 19
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 18
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 18
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 17
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 17
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 16
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 16
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 15
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 15
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 14
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 14
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 2
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 13
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 13
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 12
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 12
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 11
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 11
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 10
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 10
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 09
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 09
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 1
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 08
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 08
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 07
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 07
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 06
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 06
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 05
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 05
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 04
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 04
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 03
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 03
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 02
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 02
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 01
Chăn ga gối Tencel Pyeoda Hàn Quốc đa sắc 5 món 01
3.900.000đ -50% 1.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 14
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 14
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 13
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 13
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 12
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 12
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 11
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 11
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 10
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 10
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 09
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 09
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 08
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 08
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 07
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 07
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 06
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 06
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 05
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 05
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 04
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 04
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 03
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 03
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 02
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 02
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 01
Chăn ga gối Pyeoda Tencel EU xước 5 món 01
5.900.000đ -50% 2.950.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 128
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 128
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 125
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 125
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 123
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 123
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 122
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 122
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 121
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 121
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 119
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 119
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 117
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 117
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 115
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 115
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 114
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 114
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 113
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 113
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 112
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 112
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 110
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 110
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 109
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 109
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 108
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 108
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 107
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 107
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 106
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 106
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 105
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 105
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 104
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 104
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 103
Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món mã 103
6.300.000đ -37% 3.969.000đ
Đã bán: 0
1 2 3

Chăn ga gối là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hiện nay chăn ga gối Singapore tencel đang được người tiêu dùng đánh giá cao. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về bộ sản phẩm này, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé. 

Đôi nét về chăn ga gối Singapore

Chăn ga gối Singapore là bộ sản phẩm đến từ nhà thương hiệu về phụ kiện phòng ngủ nổi tiếng bậc nhất của Singapore - Singapore Home Deco. Những sản phẩm chăn ga gối Singapore được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại cho ra đời sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. 

Sự đa dạng về mẫu mã của các sản phẩm chăn ga gối được thể hiện ở sự thay đổi thường xuyên theo từng mùa. Chăn ga gối Singapore với những mẫu thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu, vẻ đẹp sang trọng và tinh tế mang chút âm hưởng cổ điển phù hợp với mọi thiết kế nội thất phòng ngủ. 

Cùng với thiết kế hiện đại, nhiều kích cỡ, màu sắc theo xu hướng cùng công nghệ sản xuất tiên tiến nên chăn ga gối được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Đặc biệt, từng đường kim mũi chỉ được may chỉn chu, sắc nét tạo nên độ bền chắc cho sản phẩm.

Chăn ga gối Singapore với chất liệu cotton, tencel, lụa, gấm satin được nhập khẩu cao cấp có khả năng thấm hút mồ hôi tốt và kháng khuẩn cao nên sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn, tạo sự thoáng mát, dễ chịu cho người dùng. Sử dụng bộ chăn ga gối Singapore chính hãng giúp mang lại cho bạn và gia đình những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái, cùng giấc ngủ ngon trọn vẹn. Ngoài những đặc tính ưu việt nổi bật về chất lượng, chăn ga gối Singapore còn có mức giá phải chăng, phù hợp với tài chính kinh tế của nhiều gia đình Việt hiện nay.

Chăn ga gối Singapore Tencel

Giới thiệu chăn ga gối Singapore Tencel

Chăn ga gối Singapore Tencel là dòng sản phẩm được làm từ vải Tencel cao cấp. Trên thị trường, chất liệu sinh học này còn được biết đến với cái tên Lyocell. Để sản xuất vải, những cây gỗ có hàm lượng xenlulozơ cao được sơ chế và nghiền nhỏ cùng công nghệ Nano được áp dụng để kéo sợi nên cực kỳ an toàn và thân thiện với sức khỏe.

Chất liệu cũng chỉ mới xuất hiện trên thị trường, so với các loại vải truyền thống như cotton, lụa, chúng có phần khá lạ lẫm với người tiêu dùng. Chất liệu Tencel có cấu trúc tương tự Cotton nhưng có nhiều tính năng và được cải tiến những hạn chế có sẵn của sợi bông. 

Sản phẩm hứa hẹn sẽ thay thế vị thế của cotton trong tương lai nhờ vào quy trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Đây được coi là hướng đi đầy triển vọng của các thương hiệu cho giấc ngủ xanh. Vì vậy, chăn ga gối Singapore Tencel đang được người tiêu dùng ngày cảng ưa chuộng. 

Chăn ga gối Singapore Tencel

Tính năng của chăn ga gối Singapore Tencel

- Thân thiện với môi trường

Tính năng nổi trội của bộ chăn ga gối Tencel là sự bền vững. Trong quá trình sản xuất, toàn bộ bột gỗ được xử lý trong vòng khép kín. Tất cả dung môi sau hoàn thiện sản phẩm được thu hồi tới tới 99.5% cho lần kế tiếp. Ngoài ra, các loại rác thải được xử lý sinh học tại chỗ hoặc tự phân hủy. Đặc biệt, sợi Tencel không cần tới thuốc tẩy để tạo màu.

Nguồn gỗ sản xuất Tencel được khai thác từ rừng công nghiệp, không xâm phạm tới hệ thống sinh học đa dạng. Các tác động tiêu cực tới môi trường của dòng vải truyền thống đều được loại bỏ tối đa.Thêm vào đó, bộ chăn ga gối đệm Tencel có thể tái sử dụng nhiều lần và khi hết hạn, chúng có thể tự phân hủy tự nhiên. Quá trình vệ sinh đơn giản, không cần tới nhiều chất tẩy rửa cũng gián tiếp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường sống.

- An toàn 

Cũng như các sản phẩm tự nhiên khác, chăn ga gối Tencel được các chuyên gia đánh giá cao về độ an toàn cho sức khỏe. Với thành phần sinh học và quy trình sản xuất thân thiện, không có gì khó để sản phẩm có được những tính năng chăm sóc tuyệt vời cho giấc ngủ của người sử dụng. 

Nhờ đó, các hiện tượng da liễu hoặc hô hấp được hạn chế tối đa. Bụi vải hay vi khuẩn của chất liệu Tencel cũng không tồn tại trên chăn ga gối. Vì vậy, nếu bạn có thể trạng mẫn cảm làn da, mắc bệnh hen suyễn, đây chính là sự lựa chọn cần thiết để giảm thiểu tối đa những khó chịu thường gặp.

- Thấm hút

Cấu trúc tương đồng với cotton mang tới cho bộ chăn ga gối Tencel cảm giác mát mẻ, mịn màng ngay lần đầu chạm tay vào. Điều này đến từ tính chất hấp thụ nhiệt và hút ẩm tối ưu của sợi Tencel. Thay vì tích tụ trên bề mặt, hơi ẩm và mùi cơ thể được hút vào sợi vải. Khả năng này được đánh giá cao gấp 50% so với cotton. Những mùi khó chịu và ẩm ướt nhanh chóng được sợi vải lan tỏa ra không khí để làm mát và tạo độ thông thoáng cho môi trường ngủ của bạn. 

Mọi cảm giác bí bách, nóng nực hay khó chịu khi này được xóa bỏ hoàn toàn. Người dùng có thể tận dụng tính năng hữu ích này để sử dụng chăn ga gối suốt 4 mùa mà không phải thay mới nhiều bộ khác nhau vào mỗi lần giao mùa. 

Chăn ga gối Singapore Tencel

- Kháng khuẩn

Nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên luôn là giải pháp hoàn hảo cho làn da nhạy cảm. Đó cũng là lý do bộ chăn ga gối đệm Tencel luôn được những người có cơ địa xấu tin dùng. 

Trên cơ sở thấm hút tốt, sản phẩm Tencel ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, nấm mốc, bụi bẩn từ môi trường bên ngoài. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lượng vi khuẩn trên sợi Tencel ít hơn 2000 lần so với bất kỳ sợi tổng hợp nào. Đối với các chị em, kết quả đáng mừng này chính là bí kíp hiệu quả để phòng tránh mụn nhọt, làm chậm lão hóa da ngay trong chính giấc ngủ.

- Thiết kế

Từng sợi Tencel rất dễ tạo hình và có độ bám màu cao nên các nhà thiết kế có thể thỏa sức sáng tạo với tất cả những dải màu mong muốn trên bề mặt vải. Cùng với đó, công nghệ nhuộm màu tiên tiến tạo ra màu sắc tươi sáng với độ chuẩn sắc cao. Sau nhiều lần giặt, vải vẫn không bạc màu, mờ, nhòe giữa các chi tiết.

Do đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm được mẫu mã phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của riêng bản thân. Mọi thiết kế tạo sự tinh tế, sang trọng và phù hợp với mọi không gian phòng ngủ của gia đình bạn. Kích cỡ sản phẩm cũng rất phong phú, phù hợp với mọi size giường và diện tích căn phòng giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm. 

- Dễ vệ sinh

Các dòng chăn ga gối tự nhiên như lụa, lông cừu, đũi vốn nổi tiếng với quy trình vệ sinh phức tạp. Nếu không tuân thủ chính xác từng bước, sản phẩm rất nhanh bị co, giãn chảy, sờn rách và bạc màu. Hầu hết chất tẩy rửa thông dụng đều không được khuyến khích cho các chất liệu này.

Ngược lại, chăn ga gối đệm Tencel lại rất dễ vệ sinh. Khi vò bằng tay hoặc giặt máy, vải không hề xô lệch, nhăn nhúm, co ngót. So với lông cừu, lượng nước ngấm bên trong vải Tencel không quá nhiều khiến việc phơi khô trở nên dễ dàng.. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn hình thức giặt phù hợp mà không làm biến đổi cấu trúc sợi.

Tuy nhiên, chăn ga gối Tencel thường bị co ngót 3% sau lần giặt đầu tiên. Điều này có thể khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Đừng lo vì sau khi khô vải sẽ nhanh chóng phục hồi hình dạng ban đầu.

Các mẫu chăn ga gối Singapore Tencel

- Chăn ga gối Singapore Lụa Tencel thêu 4 món

Chăn ga gối Singapore Lụa Tencel thêu 4 món là sự kết hợp khéo léo giữa sợi Tencel và kỹ thuật dệt lụa. Đặc tính gần giống chất liệu cotton nhưng được cải tiến thêm đem tới nhiều tính năng tuyệt vời như chống co rút, chống nhăn, thấm hút mồ hôi, không ra bụi vải, kháng khuẩn,...

Bộ chăn ga gối đệm lụa Tencel này có bề mặt mềm mại, thoáng mát ngày hè, ấm áp ngày đông. Khả năng thấm hút cao hạn chế tình trạng tỉnh giấc do ngấm lạnh. Độ bền vải gấp nhiều lần so với nhiều dòng vải thông dụng khác.

Ưu điểm nổi bật của chăn ga gối Singapore Lụa Tencel thêu 4 món là thiết kế đa dạng. Họa tiết cổ điển tỉ mỉ, đồng đều, không bục, sờn sau nhiều lần giặt. Sản phẩm phù hợp với mọi không gian nội thất phòng ngủ và độ tuổi người sử dụng. 

Chăn ga gối Singapore Lụa Tencel thêu 4 món

- Chăn ga gối lụa Tencel không chần

Điểm đặc biệt của chăn ga gối lụa Tencel không chần là bề mặt trơn bóng. Do không được chần bông, sản phẩm mang tới sự thông thoáng ngay cả khi nhiệt độ tăng cao. Dây chuyền hiện đại lưu giữ trọn vẹn đặc tính tự nhiên của bột gỗ, tối ưu trải nghiệm giấc ngủ.

Chăn ga gối lụa Tencel không chần có mẫu mã phong phú, đa dạng, phong cách hiện đại. Công nghệ in tiến tiến của Hàn Quốc tạo nên màu sắc đẹp mắt, không phai, không mùi hôi. Trọng lượng mỏng nhẹ, êm ái cho mọi làn da.

Chăn ga gối lụa Tencel không chần

Bảng giá chăn ga gối Singapore Tencel 

Với chất liệu Tencel cao cấp có nguồn gốc từ thiên nhiên cùng công nghệ sản xuất hiện đại, tuy nhiên các bộ sản phẩm chăn ga gối Singapore Tencel có giá thành phải chăng, phù hợp với kinh tế của đại đa số người dân Việt Nam. Với những tính năng và ưu điểm tuyệt vời của sản phẩm cùng giá cả hoàn toàn hợp lý nên chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng. Bộ chăn ga gối Singgapore Tencel giúp cho căn phòng ngủ sang trọng, tinh tế, là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn chăm sóc giấc ngủ của bản thân và gia đình. 

Tên dòng sản phẩm

Bảng giá

Chăn ga gối Singapore Tencel 7 món

3.969.000

Chăn ga gối Nicolas Tencel 7 món

3.969.000

Chăn ga gối Singapore Lụa Tencel 4 món

2.560.000

Chăn ga gối Singapore Tencel 4 món chần

2.880.000

 

Hướng dẫn bảo quản chăn ga gối Singapore Tencel 

Hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc trực tiếp với chăn ga gối, trong lúc ngủ, cơ thể sẽ đổ mồ hôi đồng thời điều tiết ra một lượng da chết nhất định, chưa kể việc bụi bẩn, nấm mốc phát sinh. Do đó, cần thường xuyên vệ sinh chăn ga gối định kỳ để loại bỏ vi khuẩn gây cùng các bệnh viêm da và hô hấp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình. 

Đối với các sản phẩm chăn ga gối Singapore Tencel cần được giặt với nước có nhiệt độ dưới trung bình – 30 độ C. Với nhiệt độ này, cấu trúc sợi vải sẽ được giữ nguyên và tránh được tình trạng nhăn hoặc co rách. bục chỉ. Khi chăn ga gối bị vấy bẩn và cần làm sạch, chúng ta nên sử dụng những loại chất tẩy rửa trung tính và độ kiềm trung bình, bởi những loại chất tẩy rửa quá mạnh sẽ làm mất độ bền tự nhiên của vải.

Chăn ga gối Singapore Tencel

Bạn cũng cần chú ý, ở lần giặt đầu tiên ta chỉ nên dùng nước lạnh để giặt chăn ga gối. Không dùng thêm bất kỳ loại bột giặt hoặc chất tẩy rửa nào khác. Cũng không nên ngâm drap trong nước quá 30 phút. Khi vệ sinh các vết bẩn dính trên drap, bạn chỉ nên dùng tay và vò nhẹ nhàn để vết bẩn bong ra. Không được dùng bàn chải hoặc các vật cứng khác chà lên bề mặt chăn ga gối.

Nên phơi bộ drap ở những nơi có gió tự nhiên và thoáng mát. Không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, điều này làm cho sợi vải bị co lại, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chất lượng của chăn ga gối.  Ngoài ra, bạn không nên phơi quá lâu ngoài trời vì sẽ làm cho độ bền của sản phẩm giảm đi rất nhiều. Khi không có nhu cầu sử dụng, bạn nên cất gọn chúng vào túi bóng và bảo quản ở những nơi khô ráo để tránh việc chăn ga gối bị ẩm mốc và có mùi hôi.

 

Địa chỉ mua chăn ga gối Singapore Tencel

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối chăn ga gối Singgapore cao cấp chính hãng của nhiều thương hiệu nổi tiếng và nghiên cứu chuyên sâu về những tư thế ngủ tốt nhất cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Đệm Xanh cam kết mang đến cho các bạn những sản phẩm chăn ga gối Singapore Tencel chính hãng và bảo hành dài hạn nhất với bảng giá ưu đãi hàng đầu tại Hà Nội.

- Giá bán cạnh tranh với nhiều chương trình khuyến mãi.

- Sản phẩm chính hãng 100% cùng chất liệu an toàn cho sức khỏe.

- Vận chuyển nhanh chóng với hệ thống thanh toán tiện dụng.

- Chính sách đổi trả hàng hóa rõ ràng.

Hãy gọi cho chúng tôi hotline tư vấn đặt hàng: 0981 212 212. Hệ thống Đệm Xanh xin chia sẻ thông tin để quý khách hàng có thể tìm được mẫu ưng ý với chất lượng tuyệt đối. Chúc bạn tìm được mẫu hợp lý dành cho mình nhé!

Câu hỏi thường gặp

Chăn ga gối Singapore Tencel gồm bao nhiêu món?

Chăn ga gối Singapore Tencel gồm 4-7 món tùy thuộc vào dòng sản phẩm.

Tôi có thể mua sản phẩm chăn ga gối Singapore Tencel như thế nào? sản pha·

Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ mua hàng bao gồm online hoặc trực tiếp đến cửa hàng.

Tôi đặt mua online thì thanh toán như thế nào?

Sau khi đặt hàng online, quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc chọn dịch vụ thanh toán bằng thẻ ATM/VISA/MASTER.

Sau khi mua, tôi có được hỗ trợ giao hàng hay không?

Tùy thuộc vào giá thành và địa chỉ nhận hàng, Đệm Xanh có những chính sách giao hàng ưu đãi dành cho quý khách.

Nhân viên Đệm Xanh có hỗ trợ nâng đệm lên phòng cho khách?

Hoàn toàn có nếu quý khách yêu cầu hỗ trợ. Nhân viên Đệm Xanh luôn tận tâm phục vụ quý khách.
Chăn ga gối Singapore Tencel
Hãng sản xuất
Màu sắc
Sắp xếp
X
messenger messenger